Nieuwsbericht Benoeming lid van de gemeenteraad

Gepubliceerd op: 27 februari 2013

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, maakt ingevolge artikel W7 van de Kieswet bekend, dat zijn besluit van 27 februari 2013, waarbij de heer R.A. Kruijer is benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente De Marne wegens het ontslag van de heer J. Roffel, op het taakveld burgerzaken voor een ieder ter inzage is gelegd.

De voorzitter voornoemd,
F.H. Wiersma.

Terug naar boven