Nieuwsbericht Benoeming lid van de gemeenteraad

Gepubliceerd op: 20 april 2011

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, maakt ingevolge artikel W7 van de Kieswet bekend, dat in haar besluit van 20 april 2011 waarbij mevrouw A.A. Waal-van Seijen is benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente De Marne wegens het ontslag van de heer N. Bakker, op het taakveld Burgerzaken voor een ieder ter inzage is gelegd.

Leens, 20 april 2011.

De voorzitter voornoemd,
F.H. Wiersma.

Terug naar boven