Nieuwsbericht Benoeming H.E. Waalkens tot wethouder

Gepubliceerd op: 24 november 2011

Tijdens de raadsvergadering van 22 november is Harm Evert Waalkens benoemd tot nieuwe wethouder van de gemeente De Marne. Burgemeester Wiersma verwelkomde de heer Waalkens met een bos bloemen en een paar klompen uit Eenrum.

Door de heer Waalkens werd de volgende belofte afgelegd:

Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden,
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk
Voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te
laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige
belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de
wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar
eer en geweten zal vervullen.

Dat verklaar en beloof ik!

installatie wethouder Waalkens

 

Terug naar boven