Nieuwsbericht Bekendmaking beleidsregels subsidie particuliere woningverbetering

Gepubliceerd op: 12 juni 2014

Burgemeester en wethouders hebben op 3 juni 2014 de beleidsregels ‘subsidie voor particuliere woningverbetering De Marne’ vastgesteld. Dit beleid is gebaseerd op het projectplan particuliere woningverbetering en heeft tot doel de gewenste transitie op de woningmarkt in de gemeente De Marne te stimuleren.

De beleidsregel ‘subsidie voor particuliere woningverbetering De Marne’ zal vanaf 16 juni 2014 worden toegepast. De notitie wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. De notitie kan ook worden geraad­pleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale wet- en regelgeving).

Tegelijk met de beleidsregels zijn het subsidieplafond en de verdeelmaatstaf subsidie particuliere woningverbetering vastgesteld. Het subsidieplafond bedraagt  € 792.500,-- en als verdeelmaatstaf geldt de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Terug naar boven