Nieuwsbericht Bedum, De Marne en Winsum hebben vanaf nu één cliëntenraad

Gepubliceerd op: 07 maart 2012

Wethouders W. Zorge (Winsum), M. van Dijk (Bedum) en K. Berghuis (De Marne) hebben vier nieuwe leden van de cliëntenraad geïnstalleerd. Het gaat om de heren A. Bosman, B. Bultena, J. de Groot en G. Terpstra.

Samengaan cliëntenraden

Deze benoemingen zijn een gevolg van de samenwerking en het samengaan van de cliëntenraden van Bedum enerzijds en Winsum en De Marne anderzijds. Nu is er één gezamenlijke cliëntenraad, die de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum gevraagd en ongevraagd kan adviseren op het gebied van Sociale Zaken en Werk. De cliëntenraad speelt hiermee in op de samenwerking, die er tussen de BMW-gemeenten is.

Afschaffen

Een voorbeeld van advisering door de Cliëntenraad heeft betrekking op de afschaffing van het  rechtmatigheidsonderzoeksformulier. De cliëntenraad Sozawe pleitte al lange tijd voor het afschaffen van het Rofje en is blij, dat het nu per 1 januari 2012 is afgeschaft. Nu hoeven mensen niet langer elke maand standaard een inkomensverklaring in te leveren bij Sociale Zaken en Werk. Alleen bij wijzigingen moet een mutatieformulier worden ingeleverd.
Afschaffing van het Rof is mede een gevolg van het terugdringen van de bureaucratie door de samenwerkende gemeenten.

bron: Weekkrant Groningen

 

 

 

Terug naar boven