Nieuwsbericht Aftrap Woon- en leefbaarheidsplan De Marne 11 januari 2012

Gepubliceerd op: 04 januari 2012

Op 22 december 2011 heeft de gemeenteraad van De Marne het Woon- en leefbaarheidsplan De Marne vastgesteld. In dit plan maakt de gemeente heldere keuzes, over bijvoorbeeld de woningvoorraad en de gewenste voorzieningenstructuur. Hiermee probeert de gemeente de dorpen leefbaar te houden ondanks de daling van het aantal inwoners en de verwachte wijziging van de samenstelling van de bevolking. Met de vaststelling van het Woon- en leefbaarheidsplan is een einde gekomen aan een intensieve periode van beleid maken en is het moment aangebroken van ‘doen’.

Dat moment willen we niet zonder meer voorbij laten gaan. Op 11 januari a.s. van 15.00-16.00 uur wordt het plan gepresenteerd en ‘afgetrapt’ door wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne, gedeputeerde Marianne Besselink van de provincie Groningen en directeur-bestuurder Rinze Kramer van Woningbouwstichting Wierden en Borgen. De drie partijen hebben samen met inwoners en andere belanghebbenden nagedacht over welke maatregelen en acties er genomen moeten worden om  de leefbaarheid in De Marne ook in de toekomst te garanderen en de kwaliteiten van het gebied te versterken.

Het programma bestaat uit  een inhoudelijk deel waarin ingegaan wordt op de inhoud van het plan en de  overhandiging ervan aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verder laat Dorpsbelangen Zuurdijk zien hoe een dorp in een krimpgebied, de kwaliteiten van de omgeving benut om een impuls te geven aan de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het dorp. Tijdens de onderdelen van het programma worden streekproducten geserveerd om de veelzijdigheid en rijkdom van het gebied te accentueren.  De aftrap vindt plaats in de kerk van Zuurdijk.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30    Ontvangst met koffie en Groninger Speltkoek

15.00    Start. Gezamenlijke opening  van de bijeenkomst door wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne, gedeputeerde Marianne Besselink van de provincie Groningen en directeur-bestuurder Rinze Kramer van Woningbouwstichting Wierden en Borgen

15.05    Uitleg: wat staat er in het Woon-en leefbaarheidsplan? Presentatie over de inhoud van en de visie op het plan door de leden van de Projectgroep+.  De leden van de Projectgroep+ hebben het afgelopen jaar mede vorm gegeven aan de inhoud van het Woon-en leefbaarheidsplan.

15.20    Het Woon-en leefbaarheidsplan wordt overhandigd aan dhr. Jan Buiten,  vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

15.30    Reactie op het Woon-en leefbaarheidsplan en hoe gaan we het tot een succes maken door gedeputeerde Marianne Besselink

15.35    Intermezzo: “presentatie van een dorp in een krimpgebied: hoe Zuurdijk haar kwaliteiten omzet in kansen” door Dorpsbelangen Zuurdijk

15.50    Overhandiging cheque voor een bankje nabij de kerk.

16.00    Informele afsluiting in de kerk door middel van onder meer een glas Aalbessenwijn uit Kleine Huisjes en Vlierbessensap uit Kloosterburen.

Terug naar boven