Nieuwsbericht Afsluiting van het project molenbiotoop Zuurdijk op 8 juni 2013

Gepubliceerd op: 05 juni 2013

Het project is een initiatief van de molenaar, het Molenhuis, Landschapsbeheer Groningen en de gemeente De Marne.

De molenbiotoop is niets anders dan enkele cirkels rond een molen. Hierin zijn opgenomen de hoogtes van de bebouwing met de toegestane beplanting zoals verwoord in het bestemmingsplan.
Veel biotopen zijn in de loop van de jaren verdwenen. Dit komt omdat in het verleden over een aantal zaken niet goed is nagedacht. Een tijd lang waren molens niets anders dan getuigen van de geschiedenis. Nu staan molens weer volop in de belangstelling.

Het unieke van dit project is dat er in feite een omgevingsplan is gemaakt. Hierbij is ook gekeken naar zaken als: cultuurhistorie, ecologie en naar beeldbepalende en waardevolle erfbeplantingen.

Er is een werkgroep gevormd die een standaard plan van aanpak heeft ontworpen. Dit project heeft weer geleid tot andere initiatieven zoals de aanpak van de bloeiende bosranden, het opknappen van het kerkhof en de renovatie van het baarhuisje. Door veel inwoners is een hoop werk verricht.

Op zaterdag 8 juni om 14.00 uur vindt in het kerkje te Zuurdijk de officiƫle afronding van het project molenbiotoop plaats. Een aantal personen houdt een korte toespraak. Verder wordt de aftrap gedaan van een permanente voorstelling. Namens het bestuur van de gemeente is wethouder Berghuis aanwezig.

Terug naar boven