Nieuwsbericht Aanbeveling herbenoeming burgemeester

Gepubliceerd op: 01 september 2015

Op 1 september 2015 heeft de gemeenteraad besloten om de heer F.H. Wiersma aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente De Marne.

Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad heeft hiermee gevolg gegeven aan het verzoek van de Commissaris van de Koning van 1 april 2015 om de procedure tot aanbeveling op te starten.

Positief advies

De gemeenteraad heeft op 1 september 2015 ingestemd met het positieve advies van de commissie om de herbenoeming van burgemeester Wiersma bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te bevelen. De aanbeveling gaat nu door tussenkomst van de Commissaris van de Koning in Groningen naar de bewindsman.

Tweede ambtstermijn

De eerste ambtstermijn van burgemeester F.H. Wiersma eindigt op 7 januari 2016. Herbenoeming vindt plaats voor een ambtsperiode van zes jaar.

Terug naar boven