Nieuwsbericht Budgetcorrecties PGB naar het CAK t.b.v. correctie eigen bijdrage

Gepubliceerd op: 13 juni 2016

Heeft u in 2015 een PGB vanuit de Wmo gehad? Dan heeft u in april een voorlopig budgetoverzicht over 2015 van de SVB ontvangen. Hierin staat hoe uw PGB in 2015 is besteed. Heeft dit gevolgen voor uw eigen bijdrage? Dan verrekent het CAK dat met uw factuur in het najaar van 2016.

Krijg ik geld terug?

Mogelijk krijgt u geld terug als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U heeft uw persoonsgebonden budget in 2015 niet volledig besteed;
• U heeft in 2015 géén andere zorg of ondersteuning uit de Wmo ontvangen.

Let op: als u uw maximale periodebijdrage betaald heeft, dan is de kans klein dat uw eigen bijdrage wordt gecorrigeerd. Dat is alleen het geval als de eigen bijdrage door de correctie lager wordt dan uw maximale periodebijdrage.
Als u geld terugkrijgt dan verrekent het CAK deze correctie met de factuur in het najaar van 2016.

Moet ik iets doen?

Het CAK stuurt een nieuwe factuur ca. 4 weken nadat de gemeente de gegevens van uw PGB heeft doorgegeven. U hoeft niets te doen. Het CAK verrekent het verschil automatisch met uw nieuwe factuur.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK: http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-9-2-6-pgb

Terug naar boven