Vraag en antwoord inkomen en werk


Zit uw vraag hier niet bij?

 

Dan kunt u terecht bij het werkplein Noord-Groningen, tel.: 0595-750300. Bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.Email: balie@sozawe-winsum.nl    

 

Wat is er anders sinds 1 januari 2015?

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Dat betekent dat iedereen die niet werkt en inkomensondersteuning nodig heeft een aanvraag indient bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of er recht is op inkomensondersteuning (uitkering). Van u wordt verwacht dat u actief op zoek gaat naar betaald werk. De BMWE-gemeenten helpen u daarbij.

Vervalt mijn Wajong uitkering na 1 januari 2015?

Wajongers die nu een indicatie Wajong hebben, blijven bij het UWV voor inkomen en ondersteuning naar werk. Sinds 1 januari 2015 valt iedereen die dan nog geen indicatie Wajong heeft onder de Participatiewet en moet dus naar de gemeente voor werk en inkomen. Zij kunnen zich melden bij  het Werkplein Noordwest-Groningen, Ubbo J. Mansholtplein 2, Winsum (bij het station).

Wat betekent de Participatiewet voor mensen die na 1 januari 2015 Wajong aanvragen?

Sinds 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die niet meer kunnen werken. Jonggehandicapten die wel kunnen werken, kunnen bij de gemeente vragen om hulp bij re-integratie. Zij kunnen daar ook een bijstandsuitkering aanvragen.

Ik heb een dienstverband Sociale werkvoorziening (Sw). Verandert er iets voor mij vanaf 2015?

Wie nu werkt via de Sociale werkvoorziening blijft dat doen.

Mijn kind zit op speciaal onderwijs. Waar kan mijn kind terecht als hij/zij klaar is met school?

Wie voorheen in Wajong of Wsw terecht zou komen, moet vanaf 2015 aan het werk in reguliere banen. U kunt hiervoor begeleiding aanvragen bij het Werkplein Noordwest-Groningen. Medewerkers daar beoordelen of er recht is op inkomensondersteuning en begeleiden uw kind naar passend werk bij ondernemers in de regio. Werkgevers krijgen een bijdrage in de salariskosten om kansen op passend werk voor uw kind te vergroten.

Welke gevolgen heeft de Participatiewet voor mijn kind met een arbeidsbeperking zonder of met een Sociale werkvoorziening indicatie?

De participatiewet gaat er van uit dat iedereen naar vermogen aan het werk gaat bij een reguliere werkgever. Vanuit de gemeente wordt begeleiding verzorgd naar werk.

Als ik een jongere ben onder de 27 jaar met een arbeidsbeperking, kan ik dan in aanmerking komen voor Wajong en hoe regel ik dat?

De aanvraag voor een Wajong uitkering verloopt via UWV. Kijk hiervoor op www.UWV.nl  . Vanaf 2015 bestaat Wajong alleen nog maar voor mensen die 100% arbeidsongeschikt zijn. Deze indicatie verloopt ook via het UWV. Als er geen sprake is van 100% arbeidsongeschiktheid is de Participatiewet van toepassing.

Kan ik een baan weigeren die niet bij me past als ik uitkering ontvang?

Nee, dat kan niet. Samen gaan we op zoek naar een baan die past bij uw mogelijkheden. Indien een baan past bij uw mogelijkheden en u daardoor geen of minder uitkering nodig heeft, is acceptatie van de baan verplicht.

Terug naar boven