Ontvangt uw gezin jeugdzorg?

Voor het jaar 2015 is afgesproken dat iedereen die op 31 december 2014 jeugdzorg ontving, dit in 2015 gewoon blijft ontvangen van dezelfde instelling. Dit geldt ook voor jeugdigen die op dat moment een persoonsgebonden budget (pgb) kregen voor zorg of ondersteuning. Dit pgb loopt in 2015 door, totdat de indicatie afloopt of tot uiterlijk 31-12-2015.

De nieuwe Jeugdwet zorgt dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en dicht bij huis. De nadruk ligt op preventie: het voorkómen van problemen. We helpen u zelf situaties het hoofd te bieden, we kiezen ook zoveel mogelijk voor lichte hulp in plaats van intensieve zorg of helpen u de weg te vinden naar andere professionals.

Waar kunt u terecht?CJG Noord Groningen

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De Marne kunt u als ouder, opvoeder, professional of jongere terecht voor informatie en advies over opgroeien en opvoeden en zorg bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. En sinds 1 januari ook voor alle andere vragen die te maken hebben met psychische problematiek of stoornissen en verstandelijke beperking.

Ouders en jeugdigen kunnen daarnaast ook met alle problemen en zorgen terecht bij de huisarts.

Veel gestelde vragen

Vind het antwoord op veel gestelde vragen over jeugdzorg.

Terug naar boven