Ontvangt u zorg of ondersteuning vanuit de Awbz/Wmo?

Ontvangt u zorg of ondersteuning vanuit de Awbz?

Kreeg u in 2014 zorg of ondersteuning op basis van een Awbz-indicatie en is uw indicatie in 2015 nog geldig? Dan loopt de zorg of ondersteuning gewoon door. Uiterlijk tot 31 december 2015. Wij nemen in de loop van 2015 contact met u op. En bekijken samen met u of u hulp van ons nodig hebt. En als dat zo is, hoe die hulp er na 2015 uit gaat zien. Of eerder, wanneer uw indicatie in 2015 afloopt.

Ontvangt u zorg of ondersteuning vanuit de Wmo? 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om u te ondersteunen. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is veranderd. Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden. Voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding voorheen onder de AWBZ vielen, kunt u nu bij de gemeente terecht.

Waar kunt u terecht?straatkant ingang gemeentehuis

Hebt u vragen over de Wmo 2015 of ondersteuning nodig om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan kunt u terecht bij het Zorgloket in het gemeentehuis aan de R. Ritzemastraat 2, Leens. Geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Telefoonnummer:  (0595) 575 500. 

Veel gestelde vragen

Vind het antwoord op veel gestelde vragen over de Awbz/Wmo

Terug naar boven