Nieuwsbericht Adviesraad Het Hogeland zoekt 3 nieuwe leden

Gepubliceerd op: 26 maart 2018

logo Adviesraad Het Hogeland

We zoeken enthousiaste mensen die vanuit hun betrokkenheid, persoonlijke ervaring, interesse en netwerk willen meedenken en adviseren over de aandachtsgebieden binnen de Wmo en jeugdwet. We zijn op zoek naar drie nieuwe leden: in ieder geval een secretaris en een lid dat zich bezig gaat houden met communicatie.

Wie zijn wij en wat doen wij?

De afgelopen periode hebben de Wmo-adviesraden uit Bedum, Winsum en Eemsmond en de Ouderenraad en Platform Gehandicapten uit De Marne samengewerkt om tot een nieuwe adviesraad Wmo en Jeugd te komen: Adviesraad Het Hogeland. Op dit moment bestaat de adviesraad uit 7 leden. We richten ons op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. We kijken hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat inwoners ondersteund worden en mee kunnen doen in de samenleving. Hierover geven we gevraagd én ongevraagd advies aan de colleges van B&W. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen en andere betrokken inwoners uit de BMWE-gemeenten. Zij kunnen in zogenaamde kerngroepen meepraten over bepaalde thema's en vragen die spelen.

Wat vragen wij van u?


Aanvullende taken van de Secretaris


Aanvullende taken van het lid met aandachtsgebied communicatie


Belangrijk om te weten

Leden van de adviesraad wonen in de gemeente Bedum, De Marne, Winsum of Eemsmond en nemen op persoonlijke titel zitting in de adviesraad. Elk lid heeft specifiek aandacht voor een bepaald geografisch gebied binnen de BMWE-gemeenten. Op dit moment is Winsum sterk vertegenwoordigd in de adviesraad. We hopen daarom ook op reacties van inwoners uit de gemeente De Marne, Bedum en Eemsmond.

Het lidmaatschap van de adviesraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, raadscommissies, het college of met de functie van ambtenaar in dienst van één van de BMWE-gemeenten. De leden van de adviesraad ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Is dit iets voor u?

Is uw belangstelling gewekt en denkt u één van de personen te kunnen zijn die wij zoeken, dan kunt u ons dit laten weten door het sturen van een brief met daarin uw motivatie. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Egbert Kruidhof, voorzitter van de Adviesraad Het Hogeland, via info@adviesraadhethogeland.nl.

Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan gemeente Winsum t.a.v. Adviesraad het Hogeland, Postbus 10, 9950 AA Winsum of via de mail aan info@adviesraadhethogeland.nl.

Reageren is mogelijk tot en met 2 mei 2018. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 mei.

BMWE-logo's

Terug naar boven