Nieuwsbericht Werkzaamheden omgeving winkelconcentratie te Leens woensdag 11 juli t/m woensdag 18 juli 2012

Gepubliceerd op: 12 juli 2012

Woensdag 11 juli t/m maandag 16 juli

In deze periode wordt een deel van de asfaltverharding in de kruising van de Breekweg met de Hoofdstraat aangepakt. Het is voor het doorgaande verkeer niet mogelijk om de kruising te passeren. Het verkeer wordt omgeleid.

Dinsdag 17 juli

Er wordt een tussenlaag van asfalt aangebracht op de Breekweg, vanaf de kruising met de Hoofdstraat tot en met de kruising met de Ritzemastraat. Deze werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd. Hierdoor blijft de Nijverheidsweg bereikbaar voor het plaatselijke verkeer.

Fase 1: Asfalt wordt aangebracht vanaf de Hoofdstraat tot halverwege de kruising met de Nijverheidsweg. In deze fase blijft de Nijverheidsweg bereikbaar. Het parkeerterrein naar het zwembad is dan even niet toegankelijk. De aanliggende percelen zijn alleen per voet bereikbaar.

Fase 2: Zodra het asfalt van de 1e fase voldoende is afgekoeld wordt de omleiding aangepast. Hierna begint de uitvoering van de 2e fase. Het aanbrengen van asfalt halverwege de kruising met de Nijverheidsweg tot en met de kruising met de Ritzemastraat. In deze fase blijft het parkeerterrein en de Nijverheidsweg bereikbaar.De aanliggende percelen zijn alleen per voet bereikbaar. Het verkeer dat Leens in/uit wil via de aansluiting op de provinciale weg wordt omgeleid.

Woensdag 18 juli

Deze dag wordt de deklaag aangebracht op de eerder genoemde wegen en kruisingen. Ook deze werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd.

Fase 1: Asfalt wordt aangebracht vanaf de Hoofdstraat tot aan de entree naar het parkeerterrein van het zwembad. In deze fase blijven het parkeerterrein en de Nijverheidsweg bereikbaar. De aanliggende percelen zijn alleen per voet bereikbaar.

Fase 2: Asfalt wordt aangebracht vanaf de entree naar het parkeerterrein van het zwembad tot en met de kruising met de Ritzemastraat. In deze fase zijn het parkeerterrein en de Nijverheidsweg NIET bereikbaar. De werkzaamheden starten vanaf 18.00 uur. U kunt op deze avond na 18.00 uur met uw vervoermiddel zowel het parkeerterrein als de Nijverheidsweg niet meer verlaten. Houd hiermee rekening. De aanliggende percelen zijn alleen per voet bereikbaar.

Algemeen

Zodra de mogelijkheid aanwezig is wordt het verkeer zo spoedig mogelijk over het nieuw aangebracht asfalt toegestaan. Bovenstaande planning kan wijzigen in verband met weersomstandigheden. Voor vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij dhr. K. Postma, uitvoerder van de firma Jager, tel. 06-14703730 of dhr. A. Cappon, directievoerder van de firma Roelofs, tel. 06-23495872.

Terug naar boven