Nieuwsbericht Sloop panden voor winkelcentrum Leens

Gepubliceerd op: 24 juni 2008

De gemeente De Marne succesvol in de aankoop van de 8 panden, voor de verdere ontwikkeling van het winkelcentrum te Leens.

Voor de ontwikkeling van het winkelcentrum in Leens is de aankoop van 8 panden noodzakelijk. Deze panden zijn bij particulieren in eigendom. Met de eigenaren van 7 panden bereikte de gemeente vrij vlot overeenstemming.

De aankoop van het laatste pand vergde wat meer tijd. Om de planontwikkeling niet in gevaar te brengen zette de raad in de vergadering van 27 mei 2008 de eerste stap in de te volgen onteigeningsprocedure. Recentelijk is echter ook overeenstemming bereikt met de eigenaren van het achtste pand. Na passering van de akte wordt de onteigeningsprocedure gestopt. De gehele aankoopperiode heeft slechts 10 maanden in beslag genomen.

Op 01 maart 2009 begint de gemeente met het bouwrijp maken van de grond. Op dat moment moet de grond dus vrij zijn van opstallen.

De twee straten die binnen het plangebied worden aangelegd, hebben al een naam gekregen. Op voordracht van de commissie straatnaamgeving en huisnummering heeft de raad in zijn vergadering van 25 maart de volgende namen toegewezen: De Brouwerij, en De Nije Nering.

De winkelconcentratie vereist een nieuw bestemmingsplan met een bijbehorend beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan biedt richtlijnen voor de beeldkwaliteit van gebouwen en de openbare ruimte.

Beide plannen liggen met ingang van 01 juli 2008 voor een periode van 6 weken ter inzage.

Leens, 24 juni 2008

Terug naar boven