Nieuwsbericht Ontwerp bestemmingsplan Winkelcentrum Leens ligt ter inzage

Gepubliceerd op: 26 mei 2008

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van dinsdag 1 juli 2008 tot en met 11 augustus 2008 gedurende 6 weken in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens, ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan "Leens - winkelcentrum". Het ontwerpbestemmingsplan maakt een winkelconcentratie mogelijk aan de Hoofdstraat te Leens.

Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken liggen van 09.00 tot 12.00 uur tijdens werkdagen voor een ieder ter inzage. Desgevraagd ligt het bouwplan gedurende de genoemde periode van 6 weken gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de kantooruren ter inzage. Tevens kunnen de stukken bekeken worden op de gemeentelijke website.

Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. De zienswijze dient te worden gezonden aan de raad van de gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG Leens.

Terug naar boven