Nieuwsbericht Ontwerp 'Beeldkwaliteitsplan reclame winkelcentrum De Marren te Leens'

Gepubliceerd op: 18 mei 2010

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat van 7 mei tot en met 17 juni 2010 het 'Beeldkwaliteitsplan reclame winkelcentrum De Marren te Leens' in ontwerp ter inzage ligt.

De in dit beeldkwaliteitsplan geformuleerde uitgangspunten en richtlijnen vormen, voor zover met betrekking tot het winkelcentrum De Marren in Leens, het kader voor de welstandsbeoordeling van bouwvergunningplichtige activiteiten (reclame-uitingen, luifels, zonwering, rolluiken) en het reguleren van activiteiten die een uitstraling hebben naar de openbare ruimte zoals uitstallingen en terrasinrichtingen.

Het 'Beeldkwaliteitsplan reclame winkelcentrum De Marren te Leens' ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Bovendien kan het plan worden ingezien op de gemeentelijke website (op deze pagina als PDF).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden gericht aan de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens), maar ook mondeling (de heer H.J. Schoonhoven, tel. (0595) 421 076). Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Terug naar boven