Nieuwsbericht Leyten start met bouw centrumplan De Marren - Leens

Gepubliceerd op: 20 oktober 2011

In Leens wordt gestart met de bouw van fase 1 van het centrumplan “De Marren”. Vanaf volgende week worden hiervoor de eerste voorbereidende werkzaamheden getroffen. In deze eerste fase van het winkelcentrum komen o.a. een Jumbo en een Aldi supermarkt, aangevuld met een DA drogist. Voor de winkelunits die nog niet verhuurd zijn, wordt gezocht naar winkels met vooral dagelijkse artikelen, gezellige daghoreca en dienstverlening.

Boven de winkels komen 41 zorgappartementen. Woningstichting Wierden en Borgen wordt eigenaar van deze appartementen en zal de appartementen verhuren aan De Zonnehuisgroep Noord. 

De start van de bouw is mogelijk geworden nu de voorlopige voorziening, die door twee partijen was aangevraagd, door de Raad van State is afgewezen. De oplevering van fase 1 staat begin 2013 gepland.

De winkels en de zorgwoningen dragen niet alleen bij aan het in standhouden van het voorzieningenniveau in de gemeente. Ook zullen de nieuwe winkelvoorzieningen de regio extra aantrekkelijk maken voor toeristen. Winkelcentrum De Marren zal  extra werkgelegenheid met zich meebrengen. Na realisatie van het project beschikt de gemeente De Marne over een gezellig, compleet en toekomstbestendig centrumgebied waar het voorzieningen aanbod voor de regio wordt samengebracht.

In fase 2 is ruimte  gereserveerd voor zakelijke dienstverlening en een eerstelijns voorziening (b.v. huisartsen, apotheek en fysiotherapie). Leyten en de gemeente De Marne zullen de plannen voor deze 2e fase de komende maanden verder uitwerken. Met de bouw van fase 2 zal worden gestart, zodra er met voldoende partijen overeenstemming is bereikt over vestiging op deze plek.

Terug naar boven