Nieuwsbericht Informatieavond voorontwerp bestemmingsplan Leens winkelcentrum

Gepubliceerd op: 07 februari 2008

Met ingang van vrijdag 8 februari 2008, gedurende een periode van 6 weken, ligt het voorontwerp bestemmingsplan "Leens - winkelcentrum" ter inzage.
Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor een concentratie van winkels aan de Hoofdstraat en omgeving te Leens.

Het voorontwerp ligt ter inzage tijdens kantooruren (9.00-12.00 uur) in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens. Het voorontwerp is ook in te zien op de gemeentelijke website. Eventueel kan op afspraak het voorontwerp op andere tijden worden ingezien.

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar reactie kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van De Marne, postbus 11, 9965 ZG Leens.

Op donderdag 06 maart 2008, aanvang 19.30 uur, wordt over het voorontwerp bestemmingsplan Leens winkelcentrum in het gemeentehuis een informatieavond gehouden.

impressie Hoofdstraat Leens met winkels (1)

impressie Hoofdstraat Leens met winkels (2)

 

Terug naar boven