Nieuwsbericht Bestemmingsplan en omgevingsvergunning winkelcentrum De Marren in Leens definitief

Gepubliceerd op: 27 juni 2012

De Raad van State heeft op 13 juni 2012 uitspraak gedaan in de bodemprocedure over de bouw van het nieuwe winkelcentrum in Leens. In dit vonnis zijn nu alle ingediende bezwaren ongegrond verklaard. De omgevingsvergunning is hierdoor onherroepelijk geworden.

Met de bouw van het winkelcentrum is in het najaar van 2011 begonnen. De bouw verloopt op dit moment voorspoedig. De ruwbouw is voor 75% gereed. Binnenkort wordt gestart met het gevelmetselwerk. Als het weer meewerkt en het aanbrengen van de nutsvoorzieningen verloopt voorspoedig vindt de oplevering in het eerste kwartaal van 2013 plaats.

Terug naar boven