Nieuwsbericht Werken aan de Dorpen - #WadD

Gepubliceerd op: 22 augustus 2017

Wat is het project Werken aan de Dorpen?

Het project Werken aan de Dorpen heeft als doel om de dorpen te helpen (actuele) dorpsvisies- of plannen te maken én dorpsplannen die de leefbaarheid en vitaliteit vergroten te helpen uitvoeren. De gemeenteraad en de NCG hebben middelen beschikbaar gesteld om ingrepen die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving versterken ook echt uit te voeren. Daarom vragen we dorpen om met plannen te komen.

Wat gaan we doen?

De komende 1,5 jaar willen wij met het project Werken aan de Dorpen de dorpen invulling laten geven aan de leefbaarheids-en vitaliteitsplannen en daarbij helpen. Deze invulling vindt plaats in samenhang en combinatie met opgaven en wensen vanuit de gemeente (bijvoorbeeld Veilig door De Marne, wegenbeheer, thema's als groen, beweging & sport, gezonde voeding, economische activiteit, kunst & cultuur etc.).

Concrete plannen

Wij gaan alle 21 dorpen vragen om met concrete plannen te komen en deze plannen vóór 15 oktober a.s. in te dienen. Om een helder beeld te geven van het proces hebben wij een flyer gemaakt waarin te zien is hoe het proces verloopt en wat belangrijke data zijn. Elk plan moet zodanig zijn uitgewerkt dat er een begroting gemaakt kan worden van de investering. Het projectteam gaat daarbij helpen en biedt deskundigheid aan onder andere op het gebied van civiel techniek, groenadvies, stedenbouwkunde en verkeerskunde.

werken aan dorpen illustratie

Kansrijk?

Waar moeten de plannen aan voldoen, wat zijn kansrijke plannen? De plannen moeten gaan over vitale dorpen, een fysieke ingreep zijn, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verhogen, maatschappelijke draagvlak hebben, een knelpunt oplossen en binnen een redelijke termijn uitvoerbaar zijn. Voor de uitvoering van de diverse projecten is ca € 1.000.000 beschikbaar.

Dorpenmarkt

Plannen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit Werken aan de Dorpen willen wij op weg helpen om deze anderszins te realiseren. Op 19 september a.s. is er vanaf 19:30 uur een Dorpenmarkt waar de dorpen elkaar kunnen ontmoeten. Er zullen ook marktkramen staan met o.a. subsidiegevers, info over energie en duurzaamheid en de dorpen kunnen aan elkaar hun ideeën laten zien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het dorpscontact van uw eigen dorp (zie onderstaande flyer) of met mevr. K. de Graaf op nummer 0595-575 500.

flyer Werken aan de Dorpen.pdf

Terug naar boven