Nieuwsbericht Slim Wonen in De Marne

Gepubliceerd op: 23 april 2013

Er zijn nogal wat redenen om slim en efficiënt met energie om te gaan. Fossiele brandstoffen worden schaars en bovendien: energie kost geld. En energie zal de komende tijd alleen maar meer geld gaan kosten. Dat pleit er voor om alle mogelijkheden om energie te besparen en om energie op duurzame wijze te winnen serieuze aandacht te geven.

De bestaande woningvoorraad bestaat voor een groot deel uit slecht of niet geïsoleerde woningen. De woonlasten worden hierdoor sterk beïnvloed door de energiekosten. Voor de bestaande woningbouw is er voor energiebesparing een groot potentieel. Door energiebesparende maatregelen te nemen kunnen de woonlasten flink omlaag worden gebracht. Daarnaast levert energiebesparing een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.

Lage energielasten?
Comfortabel wonen?
Schoner milieu?

Is het antwoord op één van deze vragen 'Ja!', dan vertellen wij u graag hoe u slimmer kunt wonen in de Marne.. Welke energiebesparende maatregelen passen bij uw huis? Wat zijn de kosten voor dit maatregelenpakket? Welk besparing levert u dit op?

Verken zelf gemakkelijk en snel uw mogelijkheden. Via www.verbeteruwhuis.nl weet u binnen zes stappen meer!

Gemeente De Marne wil dit project graag opstarten samen met het bedrijfsleven. Op 15 april is samen met een aantal ondernemers gebrainstormd hoe dit project het beste opgepakt kan worden. De presentaties en het verslag zijn hier te vinden.

Terug naar boven