Nieuwsbericht Plannen maken, netwerken en ‘samen’ werken aan de dorpen

Gepubliceerd op: 29 september 2017

Vorige week dinsdag was het zover! De bijeenkomst van het project Werken aan de dorpen. Bijna alle 21 dorpen waren vertegenwoordigd tijdens de dorpenmarkt. De bijeenkomst bruiste van energie. Vertegenwoordigers vanuit de dorpen en subsidiegevers hebben elkaar ontmoet en geïnspireerd om de dorpen in gemeente De Marne te versterken.

werken aan de dorpen 1 Tijdens de bijeenkomst zijn dorpen met elkaar gaan netwerken en hebben elkaar geïnspireerd. Er zijn zelfs samenwerkingen gestart tussen verschillende dorpen. Leens en Mensingeweer hebben de aanwezigen meegenomen in de visie en plannen die zij hebben gemaakt voor hun dorp. De betrokkenheid en het enthousiasme is groot.

Het project Werken aan de Dorpen heeft als doel om de dorpen te helpen (actuele) dorpsvisies- of plannen te maken én dorpsplannen die de leefbaarheid en vitaliteit vergroten te helpen uitvoeren. Afgelopen maanden zijn de dorpen gevraagd om met plannen te komen. En die plannen zijn volop in ontwikkeling!

werken aan de dorpen 2 Vóór 15 oktober a.s. moeten de plannen ingediend zijn. Tussen 15 oktober en 15 november kunnen de dorpen de plannen presenteren aan het college van B&W tijdens de dorpenronde. Elk plan moet zodanig zijn uitgewerkt dat er een begroting gemaakt kan worden van de investering. Het projectteam gaat daarbij helpen en biedt deskundigheid aan onder andere op het gebied van civiel techniek, groenadvies, stedenbouwkunde en verkeerskunde.

werken aan de dorpen 3 De plannen moeten gaan over vitale dorpen, een fysieke ingreep zijn, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verhogen, maatschappelijke draagvlak hebben, een knelpunt oplossen en binnen een redelijke termijn uitvoerbaar zijn. Voor de uitvoering van de diverse projecten is ca € 1.000.000 beschikbaar. Voor plannen die niet binnen het project Werken aan de Dorpen passen wordt gekeken of hier andere subsidiemogelijkheden voor zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dorpscontact.

https://de-marne.nieuws.nl/knipsels/95344/gezellig-netwerkende-dorpen-marne/

Terug naar boven