Nieuwsbericht Organisaties gaan zich samen inzetten voor koopwoningen in krimpgebieden

Gepubliceerd op: 02 februari 2015

Verschillende organisaties en instellingen die zich met vastgoed bezighouden gaan zich inzetten om de problemen met goedkope koopwoningen in krimpgebieden aan te pakken. Onder andere de Rabobanken in Groningen, de NVM, de NAM en het Kadaster gaan samen met de provincie Groningen en de gemeenten van de drie Groninger Krimpregio's hun expertise beschikbaar stellen. De provincie, gemeenten en experts werkten afgelopen jaar in een aantal experimenten verschillende oplossingen uit. Op 30 januari presenteerde deze Grote Coalitie van organisaties zich tijdens een conferentie op het provinciehuis.

In de krimpregio's komen steeds meer goedkope koopwoningen leeg te staan. Het gaat vaak om oude woningen, die slecht onderhouden zijn. Dit heeft effect op de omliggende panden in de straat. Door leegstand en achterstanden in onderhoud worden overige koopwoningen in de omgeving ook minder waard. Daarmee is het één van de grootste uitdagingen voor de krimpgebieden in de komende jaren.

Gronings Gereedschap

De gemeenten, provincie en rijk hebben in 2014 door middel van verschillende experimenten ervaring opgedaan met allerlei mogelijke oplossingen. Om erachter te komen wat werkt en wat niet. Zo is Gronings Gereedschap ontstaan, dat gebruikt kan worden om te voorkomen dat door leegstand en gebrek aan onderhoud buurten en wijken verslechteren.

De resultaten van deze experimenten werden gepresenteerd tijdens een conferentie op 30 januari op het provinciehuis. Zo is er onderzoek gedaan naar het ruilen van onverkoopbare koopwoningen voor huurwoningen. Een woningcorporatie kan dan op de plaats van de koopwoning een woning bouwen die beter te verhuren is. In Winschoten is in de Bomenbuurt, waar krimp verwacht wordt, een aantal woningen gesloopt en daarvoor in de plaats zijn parkeerplaatsen en groen gekomen. Ook zijn er experimenten uitgevoerd met het levensloopbestendig en energiezuiniger maken van woningen. Daarmee worden huizen aantrekkelijker. Van de ervaringen is een boekje gemaakt. De bedoeling is dat verschillende krimpgebieden van elkaars ervaringen leren.

Grote Coalitie

Het komende jaar gaan de verschillende partijen samen met de Grote Coalitie door met het aanpakken van de situatie van koopwoningen in de krimpgebieden. De coalitie gaat de problematiek de komende tijd breed onder de aandacht brengen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Ook proberen de organisaties meer partijen te interesseren om deel te nemen aan de coalitie. Daarnaast zullen stappen gezet worden op weg naar een fonds dat hiervoor aangewend kan worden.

De ervaringen met particuliere koopwoningen in krimpgebieden zijn te vinden op www.groningsgereedschap.nl.

bron: persbericht provincie Groningen.

Terug naar boven