Nieuwsbericht Opening infocentrum Project Ulrum 2034 / DEEL& Ulrum

Gepubliceerd op: 07 februari 2014

13 februari vindt de opening plaats van het infocentrum in Pand Luth, Noorderstraat 11-15. Graag nodigen Project Ulrum 2034 en DEEL& Ulrum u uit voor dit feestelijke evenement.

Programma

Na de officiële openingshandeling door Alice en Jan-Meindert Luth houdt wethouder Herwil van Gelder de officiële openingstoespraak . Daarna is er een gezellig samenzijn en kunnen leden van verschillende werkgroepen die in Ulrum actief zijn en andere geïnteresseerden elkaar in informele sfeer ontmoeten. Daarnaast worden alle aanwezigen op ludieke wijze uitgedaagd mee te
denken over de Dörpszörg en herbestemming.

Aanmelden

Aanmelden vooraf stellen we op prijs zodat we een inschatting kunnen maken van het aantal bezoekers. Aanmelden kan via info@deelnulrum.nl.

Het infocentrum

Het infocentrum is een plaats waar iedereen terecht kan met vragen over (de toekomst) van Ulrum. Tevens is het een ontmoetingsplek voor de verschillende werkgroepen die binnen Ulrum actief zijn om het dorp toekomstbestendig te maken. Ook kunnen particulieren hier terecht voor informatie over woningverbetering, energie en duurzaamheid.

Contact/vragen

Vragen over de opening? Mail info@deelnulrum.nl

Terug naar boven