Nieuwsbericht Inwoners en bedrijven praten mee over sneller internet op 30 maart 2015

Gepubliceerd op: 23 maart 2015

Ondernemers en inwoners in Noord-Groningen hebben steeds vaker last van een traag internet. Ze kunnen de nieuwste online toepassingen niet of nauwelijks gebruiken en met de huidige infrastructuur wordt dat in de toekomst alleen maar erger. De huidige verbindingen in het buitengebied bieden geen optie voor hogere snelheden, maar de bestaande aanbieders zijn niet van plan daar snellere  verbindingen aan te leggen. De negen gemeenten in Noord-Groningen gaan daarom met burgers en bedrijven in gesprek over de vraag hoe de hele regio over breedband internet kan beschikken. Naast negen bijeenkomsten komt er ook een online discussieforum op www.breedbandnoordgroningen.nl.

Internet steeds belangrijker

"In het dunner bevolkte buitengebied is het economisch minder rendabel om breedband aan te leggen. En dat terwijl de aanwezigheid van snel internet steeds belangrijker wordt bij de keuze om op het platteland te gaan wonen, werken of te ondernemen. Als Noord-Groninger gemeenten hebben wij daarom besloten om samen de mogelijkheden van sneller internet te inventariseren", zegt burgemeester Marijke van Beek, voorzitter van de Stuurgroep Breedband Noord-Groningen.

Bijeenkomst 30 maart in De Marne

De negen betrokken gemeenten gaan met inwoners en bedrijven in gesprek over breedband. Ze willen met hen van gedachten wisselen over de noodzaak van snel internet voor de regio en ideeën en ervaringen met internet uitwisselen. De bijeenkomst in De Marne wordt gehouden op 30 maart in het gemeentehuis in Leens. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst via www.breedbandnoordgroningen.nl.

Terug naar boven