Nieuwsbericht In gesprek over nieuwe Omgevingsvisie

Gepubliceerd op: 27 maart 2014

De provincie gaat met een nieuwe Omgevingsvisie aan de slag. Deze Omgevingsvisie gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen voor de periode 2015-2020. De onderwerpen ruimte, water, mobiliteit en milieu staan centraal. De provincie moet in de Omgevingsvisie bijvoorbeeld keuzes maken over locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen, bereikbaarheid van het platteland en ruimtelijke inpassing van duurzame energie. De nieuwe Omgevingsvisie wordt de opvolger van het huidige Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat loopt tot 2015.

Gesprekstafels

Voor informatie, denkkracht en suggesties voor de nieuwe Omgevingsvisie organiseert de provincie in de maand april - samen met Noorderbreedte - vijf gesprekstafels. Aan de tafel gaan deskundigen, onder voorzitterschap van Pieter Sijpersma (hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden) in discussie over de onderwerpen die tijdens de avonden centraal staan.

Aanmelden

U kunt een of meer avonden bijwonen. In verband met de capaciteit van de locaties is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via: www.provinciegroningen.nl/omgevingsvisie  Tijdens deze bijeenkomsten is gelegenheid om mee te praten of vragen te stellen. Meer informatie over het programma, de onderwerpen en de locaties vindt u op www.provinciegroningen.nl/omgevingsvisie.

 

Terug naar boven