Nieuwsbericht Geld voor betere woningen in De Marne

Gepubliceerd op: 09 juli 2014

De gemeente De Marne gaat helpen de huizen van haar inwoners toekomstbestendig te maken. Ze biedt daarvoordrie verschillende subsidies aan. Want hoe toekomstbestendiger een huis is, hoe langer mensen er kunnen blijven wonen.

Toekomstbestendig

In een toekomstbestendig huis kun je wonen gedurende alle fases van het leven. Lang niet alle woningen lenen zich daarvoor. Sommige huizen zijn voor ouderen niet geschikt, bijvoorbeeld omdat er geen slaapkamer op de begane grond is. Andere huizen zijn voor jonge gezinnen juist niet interessant omdat een kinderkamer of kantoorruimte ontbreekt. Deze woningen vragen om een verbouwing.

De gemeente betaalt aan zo’n verbouwing mee, omdat het huis er voor veel mensen aantrekkelijker van wordt. Zij vergoedt 50% van de kosten, met een maximum van € 10.000,--. Deze regeling geldt overigens niet voor de woningen in Ulrum, waar vanuit het project Deel&Ulrum al een subsidie in het leven geroepen wordt voor woningverbetering.

Energie

Met de stijgende prijzen van gas en stroom is een huis pas écht toekomstbestendig als het energiezuinig is. De bijdrage van De Marne in het treffen van energiemaatregelen (bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie) is 40%, met een maximum van € 5.000,--.

Starters

De gemeente wil ook starters helpen. Vooral zij lopen er tegenaan dat banken geen bouwdepot meer financieren voor onderhoud en verbouw van een woning. Huizen met wat achterstallig onderhoud blijven daardoor onverkocht en kwetsbaar voor leegstand. De gemeente verleent daarom aan starters die voor € 150.000,-- of minder een huis kopen en verbouwen een lening van maximaal € 20.000,--. De lening is de eerste drie jaar rentevrij. Daarna bepaalt de draagkracht van de koper het rentepercentage.

Voorwaarde

Het geld voor de subsidie en de starterslening komt uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden en het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Niet alle huizen in De Marne komen er voor in aanmerking. Het moet gaan om woningen die gebouwd zijn vóór 1 januari 1979 en een WOZ-waarde hebben van maximaal € 120.000,--.

Terug naar boven