Nieuwsbericht Eerste ronde van 2013 leefbaarheidsgelden

Gepubliceerd op: 26 juni 2013

De provincie Groningen stelt 1,8 miljoen euro ter beschikking aan in totaal 12 projecten om de leefbaarheid in de krimpregio’s van de provincies te verbeteren. Het gaat om een grote diversiteit aan projecten die variëren van de ontwikkeling van het dorpsplein in Bellingwolde, het realiseren van een dorpshuis in Pieterburen tot het project Goud Oud in Warffum, ten behoeve van een particulier initiatief om een woonzorgcomplex voor ouderen te realiseren.

Realisatie dorpshuis Pieterburen

In Pieterburen is sinds "het Wapen van Hunsingo‟ over is gegaan in andere handen en een andere formule is gekozen, geen ontmoetingsplek meer waar inwoners van Pieterburen elkaar kunnen ontmoeten. Het verenigingsleven van Pieterburen kent sindsdien ook geen centraal ontmoetingspunt meer. Een aantal betrokken inwoners van Pieterburen heeft de handen ineen geslagen en is op zoek gegaan naar een alternatieve ontmoetingsplek. Het voormalige wadloopcentrum, tevens vml. kerkgebouw te Pieterburen is aangekocht door een van de initiatiefnemers. Op dit moment zijn er concrete plannen om het pand om te vormen naar een ontmoetingsruimte. Bijzonder aan het plan is tevens dat er ook nagedacht is hoe het pand een duurzame verdiencapaciteit te geven door middel van het inrichten en verhuren van budgetkamers.

bron: persbericht provincie Groningen.

Terug naar boven