Nieuwsbericht Bouw nieuwe jeugdsoos in Eenrum kan beginnen

Gepubliceerd op: 10 maart 2014

Symbolische start op donderdag 13 maart om 12.00 uur

Op 4 maart heeft het college besloten dat begonnen kan worden met de bouw van de jeugdsoos in Eenrum. De nieuw te bouwen jeugdsoos wordt  gerealiseerd aan de Aagtsweg aan de westzijde van het sportpark.

De gemeente De Marne stelt voor de bouw van de jeugdsoos een bedrag van € 100.000,- beschikbaar. De jeugd zelf heeft onder begeleiding van Jongerenwerk Barkema & De Haan externe financiers benaderd en hiermee een totaalbedrag van € 119.000,- bij elkaar gekregen. De externe  financiers zijn LEADER, Kammingafonds, Oranjefonds, VSBfonds en woningbouwstichting Wierden en Borgen.

Wethouder Herwil van Gelder is blij dat er eindelijk wordt gestart en dat ook Eenrum binnenkort een jeudsoos heeft. "Het was inderdaad een zaak van lange adem. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Daar hebben alle partijen hun steentje aan bijgedragen".

Oprichter en voorzitter Bert Bos van de Stichting Jeugdsoos Eenrum: “Dat dit project na meer dan 10 jaar toch nog wordt gerealiseerd doet ons goed. Er wordt geïnvesteerd in jonge mensen en daarmee ook in het  dorp. De jeugd verdient een eigen plek. De jongeren zijn gemotiveerd om samen met de ouderen Eenrum leefbaar te houden. De jongeren krijgen met de jeugdsoos een prima basis om door te  gaan met hun activiteiten voor het hele dorp”.

Martijn Nube, voorzitter van het jongerenbestuur: “Wij zijn nu de tweede generatie jongeren die zich inzet voor de komst van een jeugdsoos. Het is een lange weg geweest. We zijn blij dat het uiteindelijk is gelukt. We gaan ervoor zorgen dat de jeugdsoos voor alle jongeren een belangrijke plek  wordt. Een plek die straks niet meer is weg te denken uit Eenrum”.

Voor het jongerenwerk in de gemeente De Marne is dit een heel belangrijk moment. “Iedereen weet dat er in de toekomst steeds meer van de burgers wordt  verwacht. Het is daarom belangrijk dat jongeren  zelf leren verantwoordelijkheid te dragen. In Eenrum hebben de jongeren laten zien dat ze ervoor  gaan. Hun eigen gebouwde hangplek wordt goed beheerd en er zijn al tal van acties geweest die het dorp ten goede zijn gekomen.

De gemeente heeft de afgelopen jaren zwaar in haar jongeren geïnvesteerd en dat merk je. Toen wij in 2011 weer terugkwamen in De Marne was de sfeer negatief. Jongeren hadden geen vertrouwen meer in hun dorp, in hun dorpsbewoners en in de gemeente. Jeugdsozen waren omgevallen en groepen jongeren zwierven door hun dorp. Met de komst van de jeugdsoos in Eenrum wordt  er weer een stuk vertrouwen, slagkracht en positieve energie toegevoegd aan de dorpssamenleving. ”, aldus Teye Barkema van het jongerenwerk. Zijn collega Jasper van Woerkom is vanaf 2011 betrokken bij de jongerengroep in Eenrum. Hij merkt hoe de sfeer is veranderd en hij weet hoe betrokken de jongeren zijn bij hun eigen dorp.  Dan is het ook mooi om te zien hoe hier de regionale woningbouwstichting Wierden en Borgen niet alleen in gesprek wil gaan met de jongeren, maar ook financieel bijspringt om dit project  rond te krijgen”.

Terug naar boven