Nieuwsbericht Al meer dan 30 initiatieven Dag van de Daadkracht

Gepubliceerd op: 10 juni 2014

Al meer dan 30 initiatieven hebben zich aangemeld voor de eerste Dag van de Daadkracht op zaterdag 21 juni 2014. Deze initiatieven zetten tussen 11.00 en 16.00 uur hun deuren open en laten aan het publiek zien wat zij doen om de leefbaarheid in krimpregio's op peil te houden. Voorbeelden van initiatieven zijn een inloopcafé in een dorpshuis, een dorpstuin en een speeltuin. Ook worden er workshops georganiseerd over leiderschap, communicatie en fondsenwerving. Met de Dag van de Daadkracht wil de organisatie laten zien hoe Groningers met lef en creativiteit de krimp te lijf gaan.

De Dag van de Daadkracht is er om te inspireren, te beleven en te leren. De dag is bedoeld om te laten zien dat krimp niet alleen negatieve effecten heeft. Vele initiatieven zetten zich in voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Achter elke deur is energie, enthousiasme en kennis terug te vinden. Mensen komen bij elkaar en zetten zich in voor een gezamenlijk doel.

Initiatieven in De Marne

Ulrum is een actief dorp in de gemeente De Marne. Inwoners van het dorp hebben zelf een plan gemaakt (Ulrum 2034) om het dorp leefbaar te houden. Leegstaande panden krijgen een nieuwe invulling, woningen worden verbeterd en op het terrein waar huurwoningen zijn gesloopt wordt een park aangelegd. Ook is in het dorp het Lotuspark aangelegd. Dat is een speeltuin waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen, Tijdens de Dag van de Daadkracht zijn verschillende locaties in Ulrum geopend.
Het pand aan de Kerkstraat 12 is het centrale punt in het dorp. Dit wordt verbouwd tot een multifunctioneel pand met voorzieningen, zoals DörpsZörg, Ontmoetingspunt, de GGD en de toiletten voor de nabijgelegen speeltuin.

Ook in de gemeente De Marne, in Kloosterburen, is de stichting SintJan actief. SintJan is een initiatief op het oudste kloosterterrein in de provincie Groningen.  De stichting houdt zich bezig met zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De stichting heeft een nieuwe dorpstuin ontworpen in de traditie van kloosters. Monumenten in het dorp die niet meer gebruikt worden krijgen een nieuwe functie. Ook houdt de stichting zich bezig met duurzame energie en duurzame manieren van bouwen.

Meer informatie

Vanaf deze week is de folder van de Dag van de Daadkracht op allerlei plekken in de provincie. Informatie is ook te vinden op www.dagvandedaadkracht.nl, op Facebook of op Twitter.

bron: persbericht provincie Groningen.

Terug naar boven