Nieuwsbericht 1,2 Miljoen voor projecten leefbaarheid in krimpgebieden

Gepubliceerd op: 18 november 2014

Tweede ronde van 2014 leefbaarheidsgelden

Vandaag is in totaal 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten in het kader van leefbaarheid in de drie krimpregio’s van de provincie Groningen. Het gaat om projecten in de Eemsdelta (650.000 euro), Oost Groningen (470.000 euro) en De Marne (46.000 euro). Het geld is deels afkomstig van de gemeenten, deels van het Rijk en deels van de provincie Groningen. Veel projecten zijn al eerder beschreven in Woon- en Leefbaarheidsplannen van de regio’s. Bij 7 projecten gaat het om nieuwe innovatieve experimenten. Hieronder vindt u meer informatie over de projecten in De Marne:

Huis van de Sport: Open Club Leens (€ 21.250)

Het verenigingsleven heeft het moeilijk. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. In gebieden met bevolkingsdaling komt dit nog eens versterkt tot uiting. De verenigingen in Leens hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een structurele samenwerking. Doel van het project is de onderlinge verbondenheid te vergroten en door samenwerking kosten te besparen, middelen efficiënter in te zetten en beter gebruik te kunnen maken van de steeds kleiner wordende groep vrijwilligers.

De Marne, IVN: Zorgarrangementen (€ 25.000)

Door bevolkingsafname neemt het aantal klanten van zorgondernemers af. Een aantal zorgondernemers uit De Marne en Dongeradeel heeft de handen ineen geslagen voor het aanboren van een nieuwe markt. Men wil arrangementen aanbieden op het gebied van zorg in het Lauwersmeer. Het experiment heeft tot doel de lokale zorgondernemers minder afhankelijk te maken van de door krimp steeds kleiner wordende groep lokale klanten. Gedacht wordt aan arrangementen voor mensen uit de rest van ons land met overgewicht en diabetes en minder valide toeristen. Het project zal proberen rendabele arrangementen te ontwikkelen.

bron: persbericht provincie Groningen.

Terug naar boven