Nieuwsbericht Website van North Sea Fish is in de lucht!

Gepubliceerd op: 10 januari 2013

De gemeente De Marne is sinds september 2012 trekker van het project North Sea Fish ‘Innovation from catch to plate” dat onderdeel is van het Europese programma Interreg IV B Noordzee 2007 – 2013. Om de bekendheid te vergroten en informatie te kunnen delen is er hard gewerkt aan een website voor het project. Deze is nu in de lucht. Op www.northseafish.eu is informatie te vinden over het doel van het project, de bijeenkomsten en de activiteiten die door de 6 projectpartners worden uitgevoerd. 

In North Sea Fish wordt samengewerkt met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen en Denemarken, en met de gemeenten Harlingen en Sluis. De totale looptijd van het project is 2 jaar. De Marne voert drie projecten uit binnen North Sea Fish, zo wordt er binnenkort een aanjager voor de visserij aangesteld, en stelt de gemeente een programma van eisen op voor een toekomstbestendige visserijhaven. Daarnaast ligt de focus op de verknoping van de visserij en het toerisme door op zoek te gaan naar levensvatbare, kansrijke combinaties tussen de visserij en de beleving van het visserijproduct door consumenten en recreanten. Het is daarbij belangrijk dat initiatieven elkaar versterken, zonder elkaar in de weg te zitten. In het buitenland en ook in Nederland bestaan goede voorbeelden waar we veel van kunnen leren.

logo NorthSeaFish

North Sea Fish heeft dan ook als doel de visserij op verse vis verder te verduurzamen door innovatie in de keten tussen producent en consument te ondersteunen. “Niet alleen de Nederlandse, maar de hele Europese Noordzeevisserij staat onder druk. De vraag naar duurzame, ambachtelijke visproducten wordt steeds groter en biedt tegelijkertijd perspectief om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden. Deze kwaliteitsslag bevordert een gezonde visstand en draagt bij aan het overleven van de visserijcultuur aan de Noordzeekusten”, aldus Harm Evert Waalkens, wethouder van gemeente De Marne.

Naast de website wordt ook sociale media ingezet om de bekendheid te vergroten. Op 18 april vindt de startconferentie van het project plaats in Lauwersoog. Aanmelden kan vanaf half februari via de website www.northseafish.eu.

Terug naar boven