Nieuwsbericht Douwe Hollenga maakt zich sterk voor visserij Lauwersoog

Gepubliceerd op: 21 februari 2013

Om de visserijbranche te stimuleren en te innoveren heeft de gemeente De Marne Douwe Hollenga per 15 februari aangesteld als aanjager visserij. Douwe Hollenga is consultant op het gebied van landbouw, visserij en natuur. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in zijn baan bij LTO Noord en – later – als gedeputeerde bij de provincie Groningen. Zelf ziet hij deze functie als een mooie uitdaging: "Met dit project krijgende vissers de kans om in te spelen op veranderingen en om innovatie op te pakken. Ook hoop ik een brug te slaan tussen de vissers en de overheid. Zodat hun belangen goed worden meegewogen bij alle ontwikkelingen, zowel in Lauwersoog als op zee". Wethouder Harm Evert Waalkens zegt verheugd te zijn met de aanstelling van Douwe Hollenga als aanjager.

Foto Hollenga en Waalkens te Lauwersoog

Ervaren man

Douwe Hollenga stond aan de basis van de 'Brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee' en was lid van de Commissie Toekomst Binnenvisserij (Cie. Remkes). Deze commissie heeft aan het ministerie advies uitgebracht over o.a. een toekomstperspectief voor de wadden- en garnalenvisserij. Hij heeft een uitgebreid netwerk en goed inzicht in de actuele ontwikkelingen op het gebied van de visserij. De gemeente heeft er alle vertrouwen in dat Douwe Hollenga de visserij de komende periode goed ''aanjaagt". Hij ondersteunt onder andere de vissers bij het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling en innovatie van de visserijsector van Lauwersoog en het vertalen daarvan in een uitvoeringsprogramma. Verder wil hij de dialoog stimuleren tussen vissers en overheid.

Innovatieve projecten

Het aanstellen van deze aanjager visserij is een van de drie projecten waarmee de gemeente de innovatie in de visserij wil stimuleren. De projecten worden gefinancierd uit Europese subsidies (Interregio, North Sea Fish programma). De andere twee zijn:

Programma van Eisen Inrichting Visserijhaven Lauwersoog: onderzoeken hoe de haven kan voldoen aan de eisen die de hedendaagse visserij er aan stelt.Koppelen van Visserij & Toerisme: onderzoeken van succesvolle combinaties tussen toerisme en visserij.

Belangrijke bedrijfstak

De visserij vormt een belangrijke bedrijfstak voor de lokale economie in de gemeente De Marne. De laatste jaren is de sector onder druk komen te staan door de verslechterde marktomstandigheden en strenger wordende milieuregelgeving. Hierdoor slaagt de sector er momenteel onvoldoende in om te innoveren en zodoende te investeren in een duurzame visserijsector.

Terug naar boven