Nieuwsbericht Tijdelijke verkeersmaatregelen N361 te Wehe-den Hoorn en Leens

Gepubliceerd op: 12 december 2014

Uit een verkeersveiligheidsanalyse is gebleken, dat op de kruisingen van de N361 met de Warfhuisterweg in Wehe-den Hoorn en de Breekweg in Leens zich de meeste ongevallen voordoen. Het betreft vaak snelheidgerelateerde ongevallen, met name veel zogenaamde afdek- en tweede rijbaanongevallen. De genoemde kruisingen zijn qua inrichting en opzet vergelijkbaar en is er sprake van erg brede middenbermen.

De provincie is van mening dat het gewenst is om al op korte termijn maatregelen te nemen die (de impact van) mogelijke ongevallen op de genoemde kruispunten kunnen verminderen, vooruitlopend op de definitieve herinrichting van deze kruisingen.

De volgende tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen:

1. door het plaatsen van borden overeenkomstig model A1 (maximumsnelheid) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), een maximumsnelheid van 60 km per uur in te stellen voor:
a. de provinciale weg N361 te Wehe-den Hoorn, vanaf 150 meter ten zuidoosten van de kruising van de N361 met de Warfhuisterweg tot 120 meter ten noordwesten van deze kruising (de plek waar nu al 60 km per uur geldt), voor verkeer in noordwestelijke richting;
b. de provinciale weg N361 te Wehe-den Hoorn, vanaf 150 meter ten noordwesten van de kruising van de N361 met de Warfhuisterweg tot en met deze kruising, voor verkeer in zuidoostelijke richting;
c. de provinciale weg N361 te Leens, vanaf 150 meter ten oosten van de kruising van de N361 met de Breekweg tot en met deze kruising, voor verkeer in westelijke richting;
d. de provinciale weg N361 te Leens, vanaf 150 meter ten westen van de kruising van de N361 met de Breekweg tot en met deze kruising, voor verkeer in oostelijke richting.

2. door het plaatsen van borden overeenkomstig model C2 (eenrichtingsverkeer) van bijlage 1 van het RVV 1990, gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, in de hieronder aangegeven richting:
a. de noordzijde van de provinciale weg N361 te Wehe-den Hoorn, ter plaatse van de kruising van de N361 met de Warfhuisterweg, voor verkeer in zuidoostelijke richting;
b. de zuidzijde van de provinciale weg N361 te Wehe-den Hoorn, ter plaatse van de kruising van de N361 met de Warfhuisterweg (N983), voor verkeer in noordwestelijke richting;
c. de noordzijde van de provinciale weg N361 te Leens, ter plaatse van de kruising van de N361 met de Breekweg, voor verkeer in oostelijke richting;
d. de zuidzijde van de provinciale weg N361 te Leens, ter plaatse van de kruising van de N361 met de Breekweg, voor verkeer in westelijke richting; 

De maatregelen gaan in op 7 januari en zijn van kracht tot de herinrichting van de kruispunten.

Bron: informatie van de provincie Groningen. Zie voor informatie over werk aan provinciale wegen: Website provincie Groningen.

Terug naar boven