Nieuwsbericht Start reconstructie N361 bij Lauwersoog

Gepubliceerd op: 10 juni 2016

Maandag 13 juni 2016 start de uitvoering van de reconstructie N361 bij Lauwersoog. Er zal worden begonnen met de aanleg van het betonnen fiets-/voetpad aan de zuidzijde van de N361 tussen kruising met de haven en de kruising met de Strandweg. Nagenoeg gelijktijdig wordt er gestart met het maken van twee tijdelijke bypasses ter plaatse van de kruising met de Zeedijk en de kruising met de Haven. Deze werkzaamheden zullen voor 15 juli gereed zijn. In de periode van 15 juli tot 4 september worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. De overige werkzaamheden zoals het versmallen van de N361 e.d. zullen in de tweede helft van 2016 worden uitgevoerd. Bovenstaande werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door KWS infra B.V. te Leek .

Wat houdt dit in voor u

Tijdens deze werkzaamheden zal er enige overlast zijn echter wordt de weg niet afgesloten. Eventuele werkzaamheden zoals het asfalteren van de N361 zal in de nacht plaats vinden zodat er geen overlast ontstaat. De tijdelijke bypasses worden pas vanaf 4 september in gebruik genomen. We zullen er alles aan doen om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken tijdens de werkzaamheden.

Inloopavond

Op donderdag 16 juni om 20.00 uur in restaurant Schierzicht aan de Haven in Lauwersoog. Op deze avond zullen er tekeningen aanwezig zijn om het een en ander te verduidelijken en de aannemer zal uw vragen beantwoorden.

Contact

Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen met de toezichthouder op de uitvoering van de werkzaamheden, KWS Infra B.V., de heer A. Meijer, telefoon 06-50226306.

bron: persbericht KWS Infra.

Terug naar boven