Nieuwsbericht Opinieronde MER tracestudie N361 Mensingeweer-Winsum-Groningen

Gepubliceerd op: 22 november 2007

In december 2002 heeft de provincie Groningen de studie 'Ontsluitingsstructuur Noordwest-Groningen' afgerond. Uit de studie blijkt dat de bereikbaarheid van het gebied onvoldoende is. Vooral de grote afstand tot snelwegen (A7 en A28) is een probleem.

De kwaliteit van de weg Groningen-Winsum-Mensingeweer (N361) is onvoldoende. Daardoor duurt een reis langer en kiezen mensen alternatieve routes. Een ander probleem is dat de provinciale weg N361 een aantal dorpen doorsnijdt. Deze barrière is ook de oorzaak van veel (bijna-)ongevallen. In december 2002 hebben Provinciale Staten besloten om een milieueffect-rapportage (MER) te verrichten.

Een milieueffectrapportage (MER) is een hulpmiddel bij de bestuurlijke besluitvorming. Een MER is bedoeld om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het nemen van een besluit over een project dat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het milieu.

Het ontwerp MER is nu klaar. Voordat een keuze gemaakt wordt voor een voorkeursalternatief wordt van 29 november 2007 tot 21 januari 2008 een opinieronde gehouden. Het doel van de opiniërende ronde is informatie vergaren over meningen en belangen over de alternatieven. De reacties worden (naast het MER) gebruikt om het voorkeursalternatief te bepalen.

De planning is als volgt:

29 november 2007 tot 21 januari 2008: Informatie- en opinieronde;
17 december 2007 en 8 januari 2008: Informatieavonden;
Februari 2008 : Verwerken reacties;
Maart 2008: Vaststellen MER en voorkeursalternatief;
April - mei 2008: Formele inspraakperiode MER en voorkeursalternatief;
Juni 2008: Toetsing rapport door commissie voor de MER;
Najaar 2008: Definitieve besluitvorming.

bron: website provincie Groningen

Terug naar boven