Nieuwsbericht Inloopavond 12 januari over project N361 Veilig Maken Noordelijk Deel

Gepubliceerd op: 18 december 2014

Op maandag 12 januari 2015, van 18.30 uur tot 20.30 uur, is er een inloopavond over de voorgenomen plannen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de N361 het Noordelijk Deel (tussen Mensingeweer en Lauwersoog). De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens.

Alle maatregelen voor de kruisingen en wegvakken zijn op één overzichtskaart gezet, zodat een goed totaalbeeld gegeven kan worden. De ontwerpen voor de herinrichting bij de kruising met de Breekweg bij Leens en de kruising met de Warfhuisterweg bij Wehe-den Hoorn zijn gedetailleerder uitgewerkt. Deze plannen presenteren wij graag aan u, voordat ze ter besluitvorming in Provinciale Staten van Groningen en de gemeenteraad van De Marne komen.

Verder heeft de provincie recent besloten om vooruitlopend op de herinrichting van de kruisingen met de Breekweg en Warfhuisterweg, alvast tijdelijk maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren door het plaatsen van een aantal verkeersborden (waaronder 60 km/u-borden op de twee kruisingen tot de herinrichting). Het is de bedoeling dat deze borden al begin 2015 worden geplaatst.

Er zijn medewerkers van de provincie Groningen en de gemeente De Marne aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

bron: N361veilig.nl

Terug naar boven