Nieuwsbericht Informatiebijeenkomsten 3 en 4 juni 2013 in Bedum en Winsum plannen N361 en rondweg Bedum

Gepubliceerd op: 24 mei 2013

Voor omwonenden en geïnteresseerden vindt er zowel op maandag 3 juni (Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum) als op dinsdag 4 juni (Marenland-Recreatie, Winsumerdiep 6 in Winsum) tussen 17.00 uur en 21.00 uur een inloopbijeenkomst plaats over de voorgenomen plannen voor de verkeersontsluiting van Noordwest Groningen (N361 Groningen-Winsum en Bedum).

Geïnteresseerden kunnen dan zelf kiezen op welke avond en op welk tijdstip ze willen komen. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgen zij - via een inloopmarkt - een toelichting op de meest recente plannen en een overzicht van eerdere resultaten van onderzoek naar alternatieven ('quickcan').

Persoonlijke toelichting

Er zijn verschillende medewerkers van de provincie Groningen en de betrokken gemeenten aanwezig voor de nodige toelichting en beantwoording van eventuele vragen. Op beide avonden is gedeputeerde Mark Boumans (maandag vanaf 20.00 uur en dinsdag vanaf 19.00 uur) aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Recente ontwikkelingen

Het college van GS heeft op 14 mei jl. zijn voornemen bekend gemaakt om verbeteringsmaatregelen te nemen op de N361 (Winsum-Groningen) en voor het verminderen van het vrachtverkeer in het centrum van Bedum.  Met het recente vertrek van GroenLinks uit de coalitie, is er een nieuwe situatie ontstaan. In de onderhandelingen over de vorming van de nieuwe coalitie, zijn over diverse thema's afspraken gemaakt.Tijdens deze onderhandelingen zijn ook (financiële) afspraken gemaakt over de verbetering van de verkeersontsluiting van Noordwest-Groningen.

Daarbij is mede op basis vaneen alternatievenonderzoek (quickscan) besloten € 18 miljoen extra uit te trekken voor verbetering van de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op het traject Winsum-Groningen. Ook is de provincie voornemens het vrachtverkeer in het centrum van Bedum te verminderen door een rondweg aan te leggen. Tot slot stelt de provincie voor een rondweg ten noorden van Winsum aan te leggen om de Onderdendamsterweg te kunnen ontlasten.

Voor nadere informatie zie ook www.provinciegroningen.nl/N361.

Terug naar boven