Nieuwsbericht Groot onderhoud N361 Menneweer-Lauwersoog

Gepubliceerd op: 12 juni 2012

De provincie Groningen gaat groot onderhoud uitvoeren aan de provinciale weg N361 tussen Menneweer en Lauwersoog. De fundering onder het asfalt zorgt voor ribbels in de weg. Op verschillende plekken wordt daarom het asfalt vervangen. Verder worden veiligheidsmaatregelen genomen aan de kruispunten tussen Menneweer en Lauwersoog. De werkzaamheden gaan eind dit jaar van start.

De schade aan het asfalt op de N361 kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Op de plekken waar de schade het ergst is wordt het asfalt opgebroken en vervangen en de fundering aangepakt. Op andere delen van de weg wordt alleen de asfaltverharding vervangen. Eerder is met kleinschalig onderhoud geprobeerd de schade te herstellen maar dat was niet voldoende. Met de grondige onderhoudswerkzaamheden wordt het probleem van de schadevorming opgelost. Hierdoor wordt de weg niet alleen prettiger berijdbaar, maar ook veiliger voor alle weggebruikers.

Veiligheid

Naast het groot onderhoud neemt de provincie ook veiligheidsmaatregelen op de vier kruispunten in dit tracé. Op dit gedeelte van de weg komt veel verkeer van toeristen voor. Aan beide kanten van de kruispunten komen middengeleiders om de snelheid van het autoverkeer terug te brengen en het oversteken voor fietsers en voetgangers veiliger te maken.

bron: persbericht provincie Groningen.

Terug naar boven