Nieuwsbericht Zeven colleges Noord Groningen stellen vervolg verkenning nieuwe herindelingsvariant voor

Gepubliceerd op: 20 november 2013

logo's BMW-DEAL-gemeenten

De colleges van B&W van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum stellen hun gemeenteraden, met een gelijkluidend voorstel, voor:

1. in te stemmen met het uitvoeren van een verdere verkenning van een mogelijke herindeling van de BMW-DEAL-gemeenten tot één Hoogeland-Eemsdelta-gemeente;
2. in te stemmen met het ontwikkelen van een gezamenlijke strategische agenda voor de gebiedsopgaven van de BMW-DEAL-gemeenten;
3. in te stemmen met  het nader uitwerken van een voorstel voor de wijze waarop, naast de beweging van opschaling, invulling gegeven kan worden aan het organiseren van kleinschaligheid, burgernabijheid en toegankelijkheid van bestuur;
4. in te gaan op de gesignaleerde meerwaarde en dilemma’s, die deze variant met zich meebrengen;
5. de richtinggevende uitspraak voor te leggen aan het provinciebestuur.
Deze richtinggevende uitspraak komt niet geheel overeen met een door het provinciebestuur gewenst principe besluit over de gewenste indeling. Dat besluit moet er uiteindelijk ook komen, maar de colleges vinden dat de gemeenteraden zelf de regie daarop moeten voeren en zelf het moment moeten bepalen waarop dat principebesluit wordt genomen. De gemeenteraden kunnen daarna zelf het initiatief nemen tot het opstarten van een herindelingprocedure. Deze procedure voorziet vervolgens ook in verschillende formele besluitvormingsmomenten voor de raden en voor de burgers.

De colleges van B&W van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum.

Terug naar boven