Nieuwsbericht Vergadering raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten 15 februari 2017

Gepubliceerd op: 09 februari 2017

projectlogo herindeling BMW-gemeenten

Aan de leden en adviseurs van de raadsklankbordgroep herindeling BMWE-gemeenten

Hierbij nodig ik u uit voor de eerste vergadering van de raadsklankbordgroep herindeling. De vergadering wordt gehouden op woensdag 15 februari 2017, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis te Uithuizen. De agenda is onderstaand vermeld.

Winsum, 07 februari 2017

De voorzitter van de raadsklankbordgroep,
Namens deze, J. van der Meer, secretaris

Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 25 januari 2017 (bijgevoegd)*

4. Mededelingen

5. Stand van zaken en vervolg traject visievorming en naamgeving (informatief punt)

6. Zitplaatsenverdeling bij vergaderingen raadsklankbordgroep (bespreekpunt)

7. Synchroniseren vergaderschema's gemeenteraden (bespreekpunt, zie bijgevoegd memo)*

8. Vergaderlocatie raadsklankbordgroep (bespreekpunt, zie bijgevoegd memo)*

9. W.v.t.t.k.

10. Rondvraag

11. Sluiting

* De genoemde bestanden staan op de besluitvormingswebsite.

 

Terug naar boven