Nieuwsbericht Openbare kennisgeving registratie politieke groeperingen gemeenteraadsverkiezingen Het Hogeland

Gepubliceerd op: 29 augustus 2018

Het centraal stembureau heeft op 28 augustus 2018 besloten om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad Het Hogeland de volgende aanduidingen in te schrijven in het register als bedoeld in artikel G 3 van de Kieswet.

1. GemeenteBelangen Het Hogeland
2. Hogeland Lokaal Centraal.

Tegen dit besluit kan uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving in De Ommelander Courant, in beroep komen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Terug naar boven