Nieuwsbericht Technische impactanalyse NPR op aardbevingsbestendigheid

Gepubliceerd op: 21 april 2015

De provincie Groningen heeft in november 2014 een technische impactanalyse van de NPR laten uitvoeren door bureau Van Rossum. Van Rossum heeft op basis van gegevens uit de gemeentelijke archieven voor een aantal woningtypen die kenmerkend zijn voor de regio, berekeningen uitgevoerd op aardbevingsbestendigheid in het licht van de voorlopige NPR-richtlijn. Dit om een beter beeld te krijgen van de implicaties van deze richtlijn.

Het eindrapport van dit onderzoek, dat recent gereed is gekomen, is vandaag door de provincie aangeboden aan Provinciale Staten. Het rapport is digitaal te raadplegen via https://bars.provinciegroningen.nl/download/fa11ac1c2f46d8c3

In het kader van de technische impactanalyse zijn vijf gebouwen onderzocht die veel voorkomende woningtypen representeren. Van deze vijf zijn twee, te weten hoge appartementengebouwen en vrijstaande woningen, onderzocht met dynamische berekeningen. De uitkomsten van de berekeningen zijn dat deze gebouwen niet voldoen aan de voorlopige NPR-richtlijn. De hoge appartementengebouwen kennen daarbij een hoger risicoprofiel dan grondgebonden woningen. Dit is in lijn met de verwachtingen omdat bestaande bebouwing niet aardbevingsbestendig is ontworpen. Overigens betrof het onderzoek geen gebouwen in gemeente De Marne.

Samen met de andere 11 betrokken gemeenten en de provincie Groningen hebben we het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Wonen geïnformeerd over dit onderzoek, vanwege de rijksverantwoordelijk voor het stellen van (bouw)normen. De NAM is, gelet op de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor de effecten van gaswinning, ook in kennis gesteld van het onderzoek.

Meest gestelde vragen: 15 04 20 QA provincie gemeenten - impactanalyse NPR.pdf

Terug naar boven