Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 6-2018)

Gepubliceerd op: 08 februari 2018

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 8 februari
Ochtend:
• Wethouder Anne Marie Smits: bestuurlijk overleg Groningse energiewethouders (Groningen)

Vrijdag 9 februari
Ochtend:
• Wethouder Kor Berghuis: vergadering algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen (Leek)
• Wethouder Mariette de Visser en wethouder Anne Marie Smits: overleg met het Waterschap Noorderzijlvest over koppelkansen gemaal H.D. Louwes (Groningen)
Middag:
• Wethouder Anne Marie Smits: training Gemeentelijk Beleids Team (GBT) Veiligheidsregio Groningen voor nieuwe wethouders (Groningen)
• Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis: vergadering algemeen bestuur Regio  toekomstperspectief (Groningen)
Avond:
• College: openingsavond sleuteloverdracht carnavalsvereniging Oldeclooster (Kloosterburen)

Zondag 11 februari
Middag:
• College: optocht met praalwagens carnavalsvereniging Oldeclooster (Kloosterburen)

Maandag 12 februari
Middag:
• Wethouder Mariette de Visser en wethouder Anne Marie Smits: portefeuillehoudersoverleg  Sociaal Domein (Winsum)|
Avond:
• College: Rosenmontag feestavond carnavalsvereniging Oldeclooster (Kloosterburen)

Dinsdag 13 februari
Ochtend:
• College: gezamenlijke collegevergadering BMWE (Winsum)
• College: collegevergadering (Leens)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: overleg begeleidingscommissie afhandeling schade NCG (Groningen)
• College: spreekuur (Leens)
• College: sleuteloverdracht carnavalsvereniging Oldeclooster (Kloosterburen)
Avond:
• Burgemeester Koos Wiersma: cursus Politiek actief in BMWE-verband om inwoners te interesseren voor de lokale politiek (Onderdendam)

Woensdag 14 februari
Ochtend:
• College: portefeuillehoudersoverleg ruimtelijk domein (Leens)
• Wethouder Anne Marie Smits: bestuurlijke bijeenkomst 'Regionale Aanpak Ernstig Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Groningen' (locatie volgt)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Anne Marie Smits: filmopnames voor Marnecultuur (op locatie in De Marne)
• Wethouder Anne Marie Smits: vergadering stuurgroep Erfgoedprogramma (Groningen)
• Wethouder Mariëtte de Visser: startbijeenkomst Jeugdcultuurfonds en voorleeswedstrijd (Bedum)Wethouder Mariëtte de Visser: overleg subregionale tafel zorgvastgoed (Bedum)

Terug naar boven