Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 50/51-2017)

Gepubliceerd op: 13 december 2017

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 14 december
Middag:
• Wethouder Herwil van Gelder: portefeuillehoudersoverleg Bibliotheekwerk (gemeentehuis Haren)
• Wethouder Kor Berghuis: is aanwezig bij de diploma-uitreiking dammen door oud wereldkampioen dammen Harm Wiersma op De Getijden (Pieterburen)
• Wethouder Mariette de Visser: vergadering Dagelijks Bestuur Werkplein Ability (Uithuizen)

Vrijdag 15 december
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: bestuursvergadering Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) (Ten Boer)
• Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Algemeen Bestuur PG&Z (Publieke Gezondheid & Zorg)  (Groningen)
Middag:
• Wethouder Kor Berghuis: aandeelhoudersvergaderingen van NV Fryslân Miljeu (Harlingen)
• Wethouder Herwil van Gelder: officiële opening vernieuwde dorpshuis (Schouwerzijl)
Avond:
• Burgemeester Koos Wiersma: bijeenkomst Burgemeesterskring (Stadskanaal)

Maandag 18 december
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: politieoverleg (gemeentehuis)
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Herwil van Gelder: portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein (Winsum)
• Wethouder Herwil van Gelder: platformbijeenkomst bibliotheekwerk (provinciehuis Groningen)
• Wethouder Herwil van Gelder: bijeenkomst Begeleidingscommissie positionering GGD (Stadhuis Groningen)
• Burgemeester Koos Wiersma: bestuursvergadering Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen (Groningen)
Avond:
• Wethouder Kor Berghuis: overleg voorzitters voetbalverenigingen (Leens)

Dinsdag 19 december
Ochtend:
• College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
• Wethouder Herwil van Gelder: vergadering stuurgroep Wereld Erfgoed Centrum (gemeentehuis)
Avond:
• Burgemeester Koos Wiersma: naturalisatieceremonie (gemeentehuis)
• College: raadsvergadering (gemeentehuis)

Woensdag 20 december
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Algemeen Bestuur Regio Gaswinning (Groningen)
• Wethouder Mariëtte de Visser: Subregionale tafel Vastgoed en Zorg
• Wethouder Herwil van Gelder: DB Vereniging van Waddenzeegemeenten (De Marne)
Middag:
• Wethouder Herwil van Gelder: Stuurgroep Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) (Appingedam)

Terug naar boven