Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 49-2016)

Gepubliceerd op: 08 december 2016

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 8 december
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma: cursus Nederlands Genootschap van Burgemeesters (Hierden)
•  Wethouders Herwil van Gelder en Mariëtte de Visser: Workshop Bestuurlijke Netwerkkaarten - Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
Middag:
•  Wethouder Mariëtte de Visser: Bestuurlijk Platform Visserij (Urk)
Avond:
•  College: werkbezoek gemeenteraad en college aan Coöperatie Klooster&Buren (Kloosterburen)

Vrijdag 9 december
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma: vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
•  Wethouder Kor Berghuis: opening groengasinstallatie Ecopark De Wierde (Heerenveen)
•  Wethouder Herwil van Gelder: AB-vergadering PG&Z (Publieke Gezondheid&Zorg) Groningen
•  Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Klankbordgroep Bibliotheekwerk (Hoogezand-Sappemeer)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma: Workshop Bestuurlijke Netwerkkaarten - Veiligheidsregio Groningen (Groningen)
•  Wethouder Kor Berghuis: aandeelhoudersvergaderingen NV Fryslân Miljeu (Harlingen)
•  Wethouder Herwil van Gelder: bijeenkomst Tweedeling in de Samenleving en Leiderschap (Groningen)
•  Wethouders Kor Berghuis, Mariëtte de Visser en Herwil van Gelder: deelname aan voedselbankactie "Tweede Kans" Kerstmarkt en een Stamppottenbuffet ten bate van de voedselbank "Het Hogeland" (Gereformeerde Kerk "Het Anker" in Baflo)

Zondag 11 december
Avond:
•  Wethouder Kor Berghuis: Wereldlichtjesdag voor alle kinderen die overleden zijn (Notoarestoen in Eenrum)

Maandag 12 december
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma: overleg met de politie (gemeentehuis)
Middag:
•  Wethouders Mariëtte de Visser en Herwil van Gelder: portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein (Winsum)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: mini-conferentie Koers en inrichting sociaal domein BMWE (Schierstee Wehe-den Hoorn)
•  Wethouder Herwil van Gelder: bestuurlijk overleg Het Poortje (Groningen)

Dinsdag 13 december
Ochtend:
•  College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Welstandscommissie Libau (Groningen)
•  Burgemeester Koos Wiersma: bijeenkomst over huisvesting Statushouders (provinciehuis Groningen)
•  Wethouders Mariëtte de Visser en Herwil van Gelder: bijeenkomst met de adviesraden (ouderenraad en gehandicaptenplatform) (gemeentehuis)

Woensdag 14 december
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma: vergadering begeleidingscommissie 'afhandeling schademelding buiten voormalig schadecontour' (Groningen)

Terug naar boven