Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 48-2016)

Gepubliceerd op: 30 november 2016

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 1 december
Ochtend:
•  Wethouder Herwil van Gelder: Inspiratiebijeenkomst Overheidsparticipatie (Bunne)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: Decentraal Overhedenoverleg Wagenborg (Holwerd)
Middag:
•  Wethouder Kor Berghuis: aanwezig bij lancering van de digitale Kwaliteitsgids  (Slochteren)
Avond:
•  Wethouder Mariëtte de Visser: vergadering Raad van Advies Waddenzeehavens (landgoed Oranjewoud bij Heereenveen)

Vrijdag 2 december
Ochtend:
•  Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Dagelijks Bestuur VGG (Ten Boer)
•  Wethouder Herwil van Gelder: deelname aan tweedaagse Waddensymposium (Husum in Duitsland)

Maandag 5 december
Ochtend:
•  Wethouder Mariëtte de Visser: vergadering vervolgaanpak intentieverklaring Asscher (Uithuizen)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Bestuurlijke Stuurgroep NCG (Groningen)

Dinsdag  6 december
Ochtend:
•  College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
•  Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Mariëtte de Visser: vergadering Stuurgroep Herindeling BMWE (Leens)
•  Burgemeester Koos Wiersma: Bestuurlijk Overleg Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (provinciehuis Groningen)
Avond:
•  Wethouder Kor Berghuis: presidiumvergadering (Leens)
•  Wethouder Mariëtte de Visser: Themabijeenkomst Plattelandsmobiliteit (Schierstee Wehe-den Hoorn)

Woensdag 7 december
Ochtend:
•  Wethouder Mariëtte de Visser: Visserijoverleg (provinciehuis Groningen)

Terug naar boven