Activiteitenlijst college B&W (week 46/47-2017)

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Donderdag 16 november
Ochtend:
• Wethouder Herwil van Gelder: overleg met het Dagelijks Bestuur Vereniging Waddenzeegemeenten met eiland gemeenten (Harlingen)
• Wethouder Mariette de Visser: Portefeuillehoudersoverleg (VGG) Werk en Inkomen (Ten Boer)
Middag
• Burgemeester Koos Wiersma: Auditcommissie VRG (Groningen)
• Wethouder Mariette de Visser: vergadering Dagelijks Bestuur Werkplein Ability (Uithuizen)

Vrijdag 17 november
Ochtend:
• Wethouder Herwil van Gelder: Bijeenkomst wethouders Jeugd (Groningen)

Zaterdag 18 november
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: bezoekt een echtpaar dat 60 jaar gehuwd is

Maandag 20 november
Middag:
• Wethouder Mariette de Visser en Wethouder Herwil van Gelder: Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein (Winsum)
• Burgemeester Koos Wiersma: bezoekt een echtpaar dat 60 jaar gehuwd is (Kloosterburen)
Avond
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Raadsklankbordgroep (gemeentehuis)
• Wethouder Kor Berghuis: bijeenkomst Huis voor de Sport over verduurzaming sportcomplexen (Groningen)
• Wethouder Herwil van Gelder: inloopavond Lauwersoog over strandweg
• Wethouder Mariette de Visser: ledenvergadering Humanitas (Bedum)

Dinsdag 21 november
Ochtend:
• College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag:
• College: overleg colleges Dongeradeel en De Marne (Dokkum)
Avond:
• Wethouder Herwil van Gelder: bijeenkomst adviestraject Zorgeconomie (Haren)

Woensdag 22 november
• Burgemeester Koos Wiersma: bijeenkomst Nederlands Genootschap van Burgemeesters (Nijkerk)
Middag:
• Wethouder Mariette de Visser: 2e bijeenkomst Subregionale tafel zorg Het Hogeland (Bedum)

Terug naar boven