Nieuwsbericht Activiteitenlijst college B&W (week 43-2016)

Gepubliceerd op: 26 oktober 2016

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig bij de volgende programma's:

Woensdag 26 oktober
Ochtend:
• Wethouder Herwil van Gelder: vergadering DB Vereniging van Waddenzeegemeenten (Lauwersoog)
Middag:
• Wethouder Herwil van Gelder: vergadering Klankbordgroep Bibliotheekwerk (provinciehuis Groningen)

Donderdag 27 oktober
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering Stichting Bomenwacht Groningen (Hoogkerk)
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering bestuurlijke stuurgroep NCG (Leens)
Wethouder Kor Berghuis: informatiebijeenkomst CADoS installatie (infocentrum RWZI rioolwaterzuiveringsinstallatie te Garmerwolde)
Wethouder Herwil van Gelder: bestuursvergadering gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming (Groningen)
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: vergadering begeleidingscommissie 'afhandeling schademelding buiten voormalig schadecontour' (Groningen)
• Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Herwil van Gelder: bestuurlijk en ambtelijk overleg Routebureau /Landschapsbeheer (Adorp)
• Wethouder Kor Berghuis: bijeenkomst bestuurlijke Waterketen (Eemshaven)

Vrijdag 28 oktober
Middag:
• Wethouder Mariëtte de Visser: afspraakbrunch van Werkplein Ability, Werk in Zicht en UWV voor ondernemers en werkzoekenden uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (camping Marenland Winsum)
• College: aanwezig bij boekpresentatie 'Op Huninga' (Verhildersum Leens)
Avond:
• College: aanwezig bij opening concert t.b.v. de Zeehondencrèche (Pieterburen)

Zaterdag 29 oktober
Middag:
• Burgemeester Koos Wiersma: openingswoord bij 50 jarig bestaan dorpshuis Kruisweg
• Wethouder Herwil van Gelder: ondertekening Intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied (St. Anna Parochie)
Avond:
• Wethouder Kor Berghuis: uitreiking Hogelandster Bokaal (Kloosterburen)
• Wethouder Herwil van Gelder en wethouder Mariëtte de Visser: Nacht van de Nacht / Dark Sky vaartocht
(Lauwersmeer)

Zondag 30 oktober
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: dienst met aansluitend boekpresentatie jubileumbundel "Doopsgezinde gemeente Mensingeweer te Eenrum" (Eenrum)

Maandag 31 oktober
Ochtend:
• Burgemeester Koos Wiersma: overleg met de politie (Leens)
Middag:
• College: bijeenkomst Rabobank Noordenveld West Groningen (Zuidhorn)
• Wethouder Mariëtte de Visser en wethouder Herwil van Gelder: portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein (Winsum)
• Wethouder Mariëtte de Visser: portefeuillehouderoverleg participatie (Winsum)
Avond:
• Burgemeester Koos Wiersma, wethouder Kor Berghuis en wethouder Mariëtte de Visser: overleg met bestuur Dorpsbelangen Eenrum (gemeentehuis)

Dinsdag 1 november
Ochtend:
• College: B&W-vergadering (gemeentehuis)
Middag/avond:
• College: raadsvergadering / begroting (gemeentehuis)

 

Terug naar boven